Planujesz zmianę dystrybutora plików muzycznych, ale obawiasz się o utratę dotychczasowych statystyk dotyczących odtworzeń utworów? Przeniesienie katalogu do XDiSC Digital Distribution pozwoli Ci zachować je w całości.

Przed przepięciem katalogu do XDiSC Digital Distribution należy wypowiedzieć umowę u dotychczasowego dystrybutora plików; sam proces przeniesienia materiału musi odbyć się natomiast przed zakończeniem okresu wypowiedzenia. Gdy katalog znajdzie się w XDiSC Digital Distribution, możesz zamknąć usługę u poprzedniego dystrybutora – zdecydowana większość narzędzi do self-publishingu umożliwia w tej sytuacji natychmiastowe wycofanie zasobów. Wymagany czas równoległego dostarczania katalogu przez 2 źródła to minimum 5 dni. Jego zawartość może być wówczas podwojona na profilu; zdublowane pliki znikną, gdy aktualny dystrybutor usunie content.

Udostępnij
Go top